REGULAMIN ROZGRYWANIA  TURNIEJÓW WTK i MW

Wielkopolskiego Związku Tenisowego

 Poznań 2017

/Wybrane fragmenty Regulaminu Turniejowego WZT/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Zgłoszenia zawodników do wszystkich turniejów wojewódzkich i Mistrzostw Wielkopolski muszą być dokonywane do godz. 17:00 czwartku poprzedzającego turniej i mogą być dokonane  poprzez:

- on-line za pomocą portal.pzt.pl

- SMS em bezpośrednio do Organizatora turnieju

Decyzję o sposobie zgłoszenia podejmuje Organizator turnieju.

  

2.Listy zgłoszonych zawodników do danego turnieju ukazują się w systemie TPO po zakończeniu terminu zgłoszeń w zakładce „selekcja”. Każdy zawodnik, który zgłosił się uprzednio do turnieju WTK lub MW, ale nie może w nim wziąć udziału, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dyrektora turnieju.

3.Wszelkie przepisy dotyczące od wołań z turniejów objęte są „Regulaminem turniejowym WZT oraz  Regulaminem turniejowym PZT” znajdującym się na stronie www.pzt.pl

4.Celem zgłoszenia do turnieju on-line w systemie TPO należy wcześniej być zarejestrowanym (zalogowanym) zawodnikiem na tej stronie. Bez pierwotnego zarejestrowania zgłoszenie na turniej jest niemożliwe.

5.WTK i MW mogą być rozgrywane systemem pucharowym lub w grupach „każdy z każdym” z grą o miejsca , o czym decyduje każdorazowo organizator w uzgodnieniu z sędzią naczelnym.

6.Organizator w uzgodnieniu z sędzią naczelnym ma prawo wydania decyzji rozgrywania meczów do dwóch wygranych setów według tzw. formuły skróconej:

I formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach, zamiast pełnego trzeciego seta super tie-break do 10 pkt.

-  gra pojedyncza w turniejach grupowych

 

-  gra pojedyncza w turniejach rozgrywanych systemem pucharowym we wszystkich kategoriach wiekowych

 

-  gra podwójna – wszystkie kategorie wiekowe

-  w grze podwójnej obowiązuje system „bez przewag”

 

II formuła skrócona: do dwóch wygranych krótkich setów. Zawodnik, który pierwszy wygra 4 gemy, przy dwóch gemach przewagi, wygrywa seta. Przy 4-4 rozgrywany jest tie-break. Zamiast pełnego trzeciego seta super tie-break do 10 pkt.

 

- gra pojedyncza w turniejach grupowych

-  w uzasadnionych przypadkach gra pojedyncza w turniejach rozgrywanych systemem pucharowym.

           - gra podwójna – wszystkie kategorie wiekowe

           - w grze podwójnej obowiązuje system „bez przewag”

 7.Pomimo, iż jest zalecane przez WZT, aby wszystkie turnieje z Kalendarza WZT były rozgrywane       „oficjalnymi piłkami PZT” – to turnieje rangi 5 mogą być rozgrywane innymi piłkami (ale muszą to być piłki ogólnie znanych firm). Jednak turnieje rangi 4, czyli Mistrzostwa Województwa – w kategoriach od Skrzatów do Kobiet i Mężczyzn, muszą być rozegrane „oficjalnymi piłkami PZT”.

 a/Mecze są rozgrywane 2 nowymi piłkami. W przypadku kategorii  Kobiet i Mężczyzn – 3 nowymi piłkami. 

b/W uzasadnionych przypadkach Sędzia Naczelny może przeprowadzić turniej gry podwójnej używanymi piłkami poza grą finałową gdzie obowiązują 2 nowe piłki.   .

8.Zawodnik uczestniczący w w/w turniejach, jest zobowiązany w uzasadnionych przypadkach, podczas rozgrywania turnieju według tzw. formuły skróconej, do rozegrania w ciągu jednego dnia 3 gier singlowych i jednej deblowej lub dwóch gier singlowych i dwóch deblowych.

9.Zawodnik zweryfikowany do danego turnieju WTK i MW wyrażający chęć w jego uczestnictwie ma obowiązek podporządkowania się w/w zasadom turniejowym.

10.Podczas trwania turnieju organizator jest zobowiązany do posiadania apteczki wyposażonej w środki       niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

Zawodnik przystępujący do turnieju w czasie weryfikacji zobowiązany jest okazać ważne badania  lekarskie. W przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony przez sędziego naczelnego do tego turnieju.

11.Organizator turnieju ma obowiązek zapewnienia następujących nagród:

a). mistrzostwa województwa:

singiel: za miejsca 1-4  medale i dyplomy,

debel:   za miejsca 1-4 medale i dyplomy,

b). wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne:

             singiel: za miejsca 1-2 puchary lub statuetki oraz dyplomy, 3-4 dyplomy

debel:    za miejsca 1 puchary lub statuetki, za miejsca 2-4 dyplomy.

 

Fundowanie nagród i upominków pozostaje w gestii organizatora.

Zatwierdził Zarząd WZT Poznań

dn.16.02.2017

Zasady sędziowania w grze bez sędziów głównych /stołkowych/

Wszyscy zawodnicy rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować poniższe zasady :  

– Każdy zawodnik jest odpowiedzialy za wywoływania piłek po swojej stronie kortu.

– Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno,aby przeciwnik to usłyszał.

– Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika

– Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i nagle zauważy,że piłka była dobra, piłkę należy powtórzyć,o ile nie była to piłka kończąca

– Serwujący powinien podawać wyniki przed każdym pierwszym serwisem tak głośno, aby przeciwnik to usłyszał.

– Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami czy postępowaniem przeciwnika,powinien wezwać sędziego naczelnego lub sektorowego.

– W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować :  

– Ślad piłki można sprawdzać w przypadku zakończenia wymiany lub gdy zawodnik przerwie grę /odruchowe odbicie jest dozwolone/

– Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu. W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki sprawdzić ślad.

– Jeżeli zawodnik zaciera ślad, to oznacza, że uznaje piłkę za dobrą.

– Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie mogą zgodzić się ,czy piłka była dobra czy autowa mogą wezwać sędziego naczelnego, aby podjął ostateczną decyzję.

– Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła po raz drugi i kolejne aut a póżniej zorientuje się, że piłka była dobra traci punkt.  

 

- W stosunku do zawodników, którzy nie postępują zgodnie z powyższymi zasadami, będzie stosowany Kodeks Postępowania Zawodnika i przepisy dotyczące przeszkadzania przeciwnikowi /Przepisy Gry w Tenisa/. Wszelkie pytania dotyczące powyższych procedur powinny być skierowane do sędziego naczelnego

 

Uwaga: Sędzia sektorowy nie jest sędzia głównym, nie wywołuje piłek, interweniuje tylko w przypadkach wyrażnego łamania Przepisów czy Kodeksu oraz pomaga w interpretowaniu przepisów.  

Warszawa, 2.03.2002  

  

KOLEGIUM  SĘDZIÓW

Polskiego Związku Tenisowego

 

   

 

Tabele punktowe PZT

Turnieje główne

Miejsce

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-64

Ranga 1

180

120

64

48

32

16 /1/

1

Ranga 2

100

64

48

32

24

12 /1/

1

Ranga 3

64

48

36

24

18

9 /1/

1

Ranga 4

48

36

28

20

14

6 /1/

1

Ranga 5

24

20

16

    12/1/

       6/1/     

        1

 

 eliminacje  

Miejsce

1

2

3-4

5-8

Ranga 1

6

4 /1/

2 /1/

1

Ranga 2

5

3 /1/

1

 

Ranga 3

4

3 /1/

1

 

Ranga 4

3

2 /1/

1

 

Ranga 5

2

1

 

 

 

pocieszenie

Miejsce

1

2

3-4

5-8

9-16

Ranga 1

24

18

12

9

6

Ranga 2

18

15

10

7

4

Ranga 3

12

10

8

6

3

Ranga 4

9

7

6

5

2

Ranga 5

6

5

4

3

1

 

 

Copyright by Kazimierz Piber 2006